ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ

Δεν ξέρω αν κάποιος που γράφει ένα βιβλίο ή ένα σύγγραμμα έχει έμπνευση ή ταλέντο ή κάποιο θείο χάρισμα για να πραγματώσει συγγραφική δραστηριότητα. Για να γράψει βέβαια κάποιος, πρέπει να γνωρίζει το αντικείμενο στο οποίο θα αναφερθεί και να 'χει μάλιστα γνώσεις εξειδικευμένες γι' αυτό. Το ίδιο συμβαίνει όταν κάποιος αναλαμβάνει να γράψει ένα βιβλίο μαθηματικών για την πρώτη Δημοτικού ή τη Γραμματική του Γυμνασίου, ένα μυθιστόρημα ή ένα μουσικό έργο.
Στη δική μου περίπτωση δεν ήταν η έμπνευση, ούτε το θείο χάρισμα που με οδήγησε στην ολοκλήρωση αυτού του πονήματος, αλλά η εξειδικευμένη γνώση και η πείρα τριάντα ετών στο ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, ωρίμασε βαθειά μέσα μου η σκέψη να βοηθήσω με τον τρόπο που μπορούσα για να μην κινδυνεύει ο συνάνθρωπος μου σε κάποια γεγονότα στη ζωή του.
Ποιος αλήθεια θα έπρεπε να νοιάζεται ή να βάλει τους κανόνες, έτσι ώστε να δημιουργήσουμε ένα σύστημα που να εξασφαλίζει τη σωστή αντίδραση σε γεγονότα, που μπορούν στην καλύτερη περίπτωση να μας βλάψουν;
Στην ερώτηση αυτή δεν έχω απάντηση, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορώ να έχω και άποψη και να δώσω έτσι και μια βάση επιστημονικών δεδομένων, πάνω στην οποία θα διαμορφωθεί και θα θεσπισθεί ένα σύστημα που να στηρίζεται στη βάση ολικής διαχείρισης κινδύνου και κρίσεων.
Έτσι λοιπόν, μέσα από τη συμμετοχή μου στα πάρα πολλά συμβάντα και κατά την εκτέλεση του δύσκολου πυροσβεστικού έργου, στοιβάχτηκε μέσα μου σημαντική εμπειρία η οποία σε συνδυασμό με την εξειδικευμένη επιστημονική γνώση είχαν ως αποτέλεσμα να γραφτεί αυτή η επιστημονική εργασία. Το έργο αυτό, μάλιστα μπορεί να δώσει λύση σε περιπτώσεις που θα προκύψουν κίνδυνοι, μετά από ένα γεγονός που θα είναι βέβαια δεδομένο.

«ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ»
ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΟΛΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΚΡΙΣΕΩΝ

Τα βασικά σημεία που αναφέρονται στο πόνημα με τον παραπάνω τίτλο ,είναι αυτά που συνθέτουν την όλη εικόνα για εκκένωση ενός κτιρίου ή γενικά ενός χώρου όπου υπάρχουν άτομα .
Με λίγα λόγια ,πόσες φορές ακούμε τη λέξη «εκκένωση» μετά από κάποιο συμβάν πυρκαγιάς ,σεισμού και πολλών άλλων περιπτώσεων;

  1. Αλήθεια ,ποιος πρέπει καταρχήν να σχεδιάσει την εκκένωση ;
  2. Βάση ποιών παραμέτρων πρέπει να γίνει ο σχεδιασμός;
  3. Ποια είναι τα βασικά στοιχεία ενός χώρου που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας;
  4. Τι πρέπει να περιλαμβάνει ένα σχέδιο εκκένωσης;
  5. Πως ένα σχέδιο εκκένωσης είναι ικανό να πραγματοποιηθεί;
  6. Ποιος διατάζει την εκκένωση ενός χώρου και ποια η σημασία αυτού;
  7. Ποιες οι συνέπειες από μια μη οργανωμένη  εκκένωση;
  8. Ποιοι χώροι πρέπει οπωσδήποτε να έχουν σχέδια   εκκένωσης και γιατί;

Όλα αυτά  τα ερωτήματα  και πολλά άλλα με οδήγησαν στο ασχοληθώ με το θέμα αυτό ,στηριζόμενος σε επιστημονικά δεδομένα, έτσι ώστε να σχεδιασθεί ο σωστός και πλέον ενδεδειγμένος τρόπος εκκένωσης από ένα χώρο, για να υπάρχουν οι λιγότερες δυνατόν απώλειες σε ανθρώπινο δυναμικό.
Για να μπορέσουμε δε να καταλάβουμε κάποια βασικά πράγματα από όλα τα παραπάνω όταν βρισκόμαστε σε ένα χώρο και ακούσουμε τη λέξη «εκκένωση» σας παραθέτω τον «ΔΕΚΑΛΟΓΟ της ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ» που είναι  αναπόσπαστο μέρος του πονήματος.

Για να κατεβάσετε το «ΔΕΚΑΛΟΓΟ της ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ» πατήστε εδώ